udviklingsplan

Den lovbestemte udviklingsplan

På baggrund af Folketingets ghettolovgivning var der et krav om, at der skulle laves en udviklingsplan for Vollsmose.
Samtidig med den lovmæssige forpligtelse, er der også en ambition om, at Vollsmose skal være en attraktiv bydel.

Et middel til at Vollsmose bliver en attraktiv bydel er, at der skal laves nogle fysiske forandringer i området.  Disse fysiske forandringer er beskrevet i den såkaldte lovbestemte udviklingsplan.

Den lovbestemte udviklingsplan er udarbejdet i samarbejde mellem Odense Kommune, Civica og FAB.

 

Hovedgrebene i udviklingsplanen er:

  • Nedrivning af ca. 1.000 almene boliger
  • Renovering af de øvrige almene boliger
  • Opførelse af 1.600 nye private boliger
  • Opførelse af nyt erhvervsbyggeri til private eller offentlige formål
  • Ny infrastruktur med et finmasket vejnet og stier

 

På den nedenstående illustration kan du se, hvordan Vollsmose potentielt kan se ud i fremtiden:

Illustration af nuværende bygningsforhold i Vollsmose

Nedenstående kort viser, hvilke bygninger der skal rives ned. Kortet er fra maj 2019, hvor den lovbestemteudviklingsplan for Vollsmose blev godkendt. De røde bygninger skal rives ned. De gule bygninger er bebyggelser, hvor de konkrete nedrivninger ikke var fastlagt, da udviklingsplanen blev udarbejdet.

Illustration af nuværende bygningsforhold med nedrivninger samt renoveringer markeret

Siden udviklingsplanen blev godkendt, er de sidste nedrivninger for Bøgeparken og Birkeparken blevet fastlagt