Galaksestien er indviet

Galaksestien og skolestien er nu blevet indviet i Vollsmose. 

Flere ressourcer til retshjælpen i Vollsmose

Odense Kommune har besluttet at give et økonomisk tilskud til Retshjælpen Fyn

Stor interesse fra private investorer for at udvikle Vollsmose

Frem mod år 2030 omdannes Odense-bydelen Vollsmose til en attraktiv bydel med stærk sammenhængskraft og varieret arkitektur.

SÅ er den nye bygade åben

Den nye bygade forlænger Risingsvej og strækker sig fra Ejbygade til Vollsmose Torv – så man nu kan køre tværs ind gennem Vollsmose

Genhusning

Her kan du læse mere om genhusning, hvis din bolig skal renoveres eller nedrives.

Grønt område, træer og lejligheder

Info til beboere

Her kan du se mere om forandringerne af de forskellige boligafdelinger i Vollsmose.

Renovering med Bøgeparken

INVESTERINGSMULIGHED

Arbejdet med at finde en privat investor er gået ind i sin næste fase.

Luftfoto over Vollsmose Torv, Egeparken og Bøgeparken

Fremtidens vollsmose

Fremtidens Vollsmose skal være attraktiv og velfungerende for borgere og investorer. En bydel, hvor den enkelte har samme muligheder, som i resten af Odense. Gennemgribende forandringer af Vollsmose bidrager til at skabe flere blandede by- og boligområder i resten af Odense.

Lejligheder, legeplads og garager