Hvem er vi?

Parterne bag Fremtidens Vollsmose er Odense Kommune samt boligorganisationerne FAB og Civica.

Odense Kommune og boligorganisationerne FAB og Civica har sammen iværksat et langsigtet byudviklingsprojekt med en fælles Realiseringsbestyrelse.

Realiseringsbestyrelsen består af medlemmerne af Odense Kommunes Økonomiudvalg samt af formænd og næstformænd fra FAB og Civica.