Hvem er vi?

Parterne bag Fremtidens Vollsmose er Odense Kommune samt boligorganisationerne FAB og Civica.

Odense Kommune og boligorganisationerne FAB og Civica har sammen iværksat et langsigtet byudviklingsprojekt med en fælles Realiseringsbestyrelse.

Realiseringsbestyrelsen består af medlemmerne af Odense Kommunes Økonomiudvalg samt af formænd og næstformænd fra FAB og Civica.

Om Civica og FAB
Civica har cirka 12.000 boliger fordelt på over 130 boligafdelinger på Fyn, og FAB har mere end 9.000 boliger fordelt på over 90 boligafdelinger på Fyn.

Civica og FAB har tilsammen 2.800 boliger i omdannelsesområdet Vollsmose. 1.000 boliger rives ned frem mod 2030, og de resterende 1.800 boliger renoveres både indvendigt og udvendigt for samlet godt 3 milliarder kroner.