Investorer

ARBEJDET MED AT FINDE EN PRIVAT INVESTOR ER GÅET IND I SIN NÆSTE FASE

Frem mod år 2030 omdannes Odense-bydelen Vollsmose til en attraktiv bydel med stærk sammenhængskraft og varieret arkitektur. Odense Kommune og boligselskaberne FAB og Civica er derfor i fuld gang med at finde en privat investor, som skal være med til at gøre planerne for området til virkelighed.

Mandag den 11. januar var der frist for indgivelse af ansøgning om prækvalifikation til den attraktive rolle som fjerde part i et arealudviklingsselskab, der kan udvikle 370.000 m2 byggegrunde og stå for et estimeret salg af 160.000 etage-m2 byggeretter i Vollsmose.

6 interesserede investorer havde budt ind på opgaven. Alle 6 levede op til udbudskriterierne og 5 er udvalgt til prækvalifikation. Blandt de prækvalificerede er både pensionsselskaber, investeringsfonde og private investorer.

Som et led i etableringen af det nye Arealudviklingsselskab, vil der blive udviklet en særskilt plan for de nye boliger og erhverv, som selskabet skal byggemodne og sælge arealer til.

Udbudsprocessen fortsætter
Den videre dialog med de 5 prækvalificerede investorer er i gang og fortsætter indtil de prækvalificerede ansøgere afgiver deres endelige bud på opgaven.

Hele konkurrencen løber fra primo november 2020 og frem til juni 2022, hvor udbuddet afgøres.

Læs om udbuddet
Her kan du få overblik over udbuddet, som starter med en konkurrencepræget dialog:
Fremtidens Vollsmose – Overblik over udbud
Fremtidens Vollsmose – input til udbudsgrundlag 

Om Vollsmose

Med en beliggenhed kun ca. 4 km fra bycentrum er Vollsmose et stort bynært udviklingsområde i Odense. Vollsmose dækker et stort areal og har et stort uforløst potentiale, når det kommer til beliggenhed, grønne områder, arealer og god udbygget infrastruktur.

Kort over Odense, som viser sammenhæng mellem bymidten, Vollsmose og Campus Odense

Allerede i dag er bydelen hjem for mange beboere, der inden for en tæt geografi har adgang til centrale services som indkøb, børnepasning og uddannelse – men der er brug for udvikling og fornyelse.

Vigtigste mission er frem mod 2030 at skabe en ny bydel, der i tæt samarbejde med private investorer udvikles på kommercielle vilkår som ny attraktiv ramme for bolig og hverdagsliv i Odense, hvor vi vil skabe de bedste muligheder for alle i området. Der vil desuden blive mulighed for at investere i erhvervsbyggeri til private eller offentlige formål.

Vores vision er:
Fremtidens Vollsmose skal gøres investeringsattraktivt og grundlæggende forandres til en attraktiv og velfungerende bydel i en menneskelig skala. Der skal ske gennemgribende forandringer af Vollsmose, der bidrager til at skabe flere blandede by- og boligområder i hele Odense.