Investorer

Med en beliggenhed kun ca. 4 km fra bycentrum er Vollsmose et stort bynært udviklingsområde i Odense. Vollsmose dækker et stort areal og har et stort uforløst potentiale, når det kommer til beliggenhed, grønne områder, arealer og god udbygget infrastruktur.

Allerede i dag er bydelen hjem for mange beboere, der inden for en tæt geografi har adgang til centrale services som indkøb, børnepasning og uddannelse – men der er brug for udvikling og fornyelse.

Vigtigste mission er frem mod 2030 at skabe en ny bydel, der i tæt samarbejde med private investorer udvikles på kommercielle vilkår som ny attraktiv ramme for bolig og hverdagsliv i Odense, hvor vi vil skabe de bedste muligheder for alle i området. Der vil desuden blive mulighed for at investere i erhvervsbyggeri til private eller offentlige formål.

Vores vision er:
Fremtidens Vollsmose skal gøres investeringsattraktivt og grundlæggende forandres til en attraktiv og velfungerende bydel i en menneskelig skala. Der skal ske gennemgribende forandringer af Vollsmose, der bidrager til at skabe flere blandede by- og boligområder i hele Odense.

Vejen til en attraktiv bydel

Odense Kommune, FAB og Civica har indgået et tæt samarbejde. For at sikre en udvikling af området inviterer partnerskabskredsen en eller flere private investorer med erfaring og Know How til at indgå i et arealudviklingsselskab. Det vil ske via en konkurrencepræget dialog.

Opgaverne i arealudviklingsselskabet består i at byudvikle, byggemodne, etablere nye boligveje, byrum og grønne områder og sælge byggeretter til mange forskellige investorer og slutbrugere for at opnå en bydel med blandede ejerformer, bebyggelser og befolkningssammensætning.

Boligorganisationerne foretager nedrivninger, renoveringer og ombygninger og kommunen fornyer de offentlige institutioner.

Den fysiske forandring er i gang: 
I forbindelse med den fysiske forandring, bliver der i øjeblikket arbejdet med en rammelokalplan: 
Forslag til rammelokalplan (under behandling)

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller er interesseret i at høre mere, så er du velkommen til at kontakte

Carsten Henriksen
Programchef
Fremtidens Vollsmose & Boligstrategisk udvikling
Borgmesterforvaltningen, Odense Kommune
Mail: che@odense.dk