Investorer

Attraktiv investeringsmulighed i Odense – vær med til at skabe fremtidens Vollsmose

I samarbejde mellem Odense Kommune, de almene boligorganisationer Civica og FAB igangsættes hermed en konkurrence for at finde den bedst egnede investor til at deltage i udviklingen af Vollsmose i Odense.

Etablering af arealudviklingsselskab
Civica, FAB og Odense Kommune vil etablere et arealudviklingsselskab med henblik på byggemodning og salg af arealer til opførelse af nye boliger og erhverv i Vollsmose. Som led i aftalen indskyder Odense Kommune, Civica og FAB udviklingsarealer i arealudviklingsselskabet.

De tre parter søger en seriøs, kapabel og professionel privat investor som deltager i arealudviklingsselskabet med henblik på sammen at opnå et stærkt kommercielt fokus og tæt tilknytning til ejendomsmarkedet.

Konkurrencepræget dialog
Den private investor, der er bedst egnet til at deltage i udviklingen af Vollsmose, findes ved hjælp af udbudsmodellen konkurrencepræget dialog. Hele konkurrencen løber fra primo november 2020 og frem til september 2021. Konkurrencen vindes af den tilbudsgiver, som har afgivet det for udbyderne økonomisk mest fordelagtige tilbud ud fra en samlet vurdering af tildelingskriterierne, som er beskrevet i indbydelsen til deltagelse i den konkurrenceprægede dialog.

Den private investor får mulighed for: 

  • Medejerskab af arealudviklingsselskab med en arealportefølje på 370.000 m2 og et estimeret salg af 160.000 m2 byggeretter.
  • Udvidelse af ejendomsporteføljen med mindst 300 boliger.
  • Mulig bygherre af kontorhus til cirka 500 kommunale arbejdspladser.
  • Medudvikler af ny bæredygtig bydelsplan, der vil give genlyd i hele Danmark.

Nedenfor er de nødvendige dokumenter og oplysninger i forbindelse med den konkurrenceprægede dialog:

Overblik over udbud  (tilføjet udbudsmateriale pr. 17. november 2020)

Fremtidens Vollsmose – Beskrivende Dokument – 12. november 2020 [60789754]
Vilkår for udbud og proces

     Bilag 1 – Udviklingsplan for Fremtidens Vollsmose
     Bilag 2a – Lokalplan
     Bilag 2b – Forslag til Rammelokalplan 1-910 for Vollsmose (tilføjet pr. 17. november 2020) (i høring til 4. december 2020 – link til høring)
     Bilag 3 – Fremtidens Vollsmose, Odense Kommunes Realiseringsplan
     Bilag 4 – Tidsplan for den samlede udvikling af Vollsmose
     Bilag 5.1 – Oversigt over angivelse af byggemulighederne i Selskabsområdet
     Bilag 5.2 – Oversigt over angivelse af byggemulighederne i Selskabsområdet
     Bilag 5.3 – Oversigt over angivelse af byggemulighederne i Selskabsområdet
     Bilag 6 – Fremtidens Vollsmose – input til udbudsgrundlag af 23. september 2020

 

Ansøgningsfrist for prækvalifikation er den 11. januar 2021 kl. 12, mens hele konkurrencen løber fra primo november 2020 og frem til forventeligt september 2021. Ansøgning indgives pr. mail til vollsmose@kromannreumert.com 
Evt. spørgsmål forbundet med ansøgningen kan rettes til advokat Henrik Thorning, Kromann Reumert på
het@kromannreumert.com (tlf. 38775309).