Tidsplan

2017
Fysisk helhedsplan for Fyrreparken

FAB udarbejdede sammen med beboerne en fysisk helhedsplan, som blev godkendt oktober 2017

2018
Godkendelse af Den sidste Vollsmoseplan

I september 2018 underskrev alle partier i Odense Byråd den politiske aftale ”Den sidste Vollsmoseplan”

2019
Godkendelse af den lovbestemte udviklingsplan

Udviklingsplanen for Fremtidens Vollsmose blev godkendt på mødet i FAB’s repræsentantskab den 16. maj 2019  i Civicas repræsentantskab den 21. maj 2019 samt på mødet i Odense Byråd den 22. maj 2019.
Udviklingsplanen blev godkendt af Transport- og Boligministeriet den 10. september 2019.

Infrastukturplan start

Bygadens anlæggelse sættes i gang

Kommunale tiltag
 • Godkendelse af VVM undersøgelse for letbanens etape 2
 • Indflytning af kommunale arbejdspladser på Vollsmose Allé 20
 • Samlet plan for børn og unge i Vollsmose
 • Opstart af beskæftigelsesindsatser
2020
Godkendelse af Realiseringsplanen

Realiseringsplanen for Fremtidens Vollsmose bliver sendt til godkendelse i Odense Byråd 2020.

Realiseringsplanen beskriver helt overordnet visionen, målsætningerne og de strategiske greb for programmet for udviklingen af Fremtidens Vollsmose.

Fysisk helhedsplan for Bøgeparken

Beboerne har mulighed for at give input til den fysiske helhedsplan. Godkendelse af planen finder sted vinteren 2020

2021
Ny Boligsocial Helhedsplan

Den nye boligsociale helhedplan for Vollsmose træder i kraft.

Fysisk helhedsplan for Birkeparken

FAB udarbejder i samarbejde med beboerne en fysisk helhedsplan med henblik på godkendelse

Omdannelse af Bøgeparken begynder
2022
Fysisk helhedsplan for Granparken

Beboerne har mulighed for at give input til den fysiske helhedsplan i løbet af sommeren 2022. Godkendelse af planen finder sted i efteråret 2022

Infrastrukturplanen er gennemført
 1. Bygaden – Risingsvejs forlængelse over Ejbygade ind gennem bydelen og forbi Ældrecenter Øst
 2. Granparkens sivegade, der forbinder Åsumvej og den kommende bygade
 3. Lærkeparkens sivegade, der forbinder Åsumvej og den kommende bygade
 4. Fyrreparkens sivegade, der forbinder Åsumvej og den kommende bygade
 5. Omdannelse af Egeparkens stamvej til en ny sivegade med opholdspladser
 6. Sivegade fra Ejbygade ad Gillestedvej gennem Bøgeparken frem til Vollsmose Allé
 7. Sivegade fra Ejbygade gennem Tjørnehaven, syd om Slåenhaven og Hybenhaven, gennem Birkeparken frem til Vollsmose Allé
 8. Indre stier i bydelen
 9. Oplevelsestier gennem Åsumvejens boligafdelinger

2023
Den fysiske helhedsplan for Fyrreparken er gennemført
2024
Renovering af Birkeparken begynder
Fysisk helhedsplan for Lærkeparken

Beboerne har mulighed for at give input til den fysiske helhedsplan. Godkendelse af planen forventes at finde sted sommeren 2024

Omdannelse af Granparken begynder
Fysisk helhedsplan for Egeparken

Beboerne har mulighed for at give input til den fysiske helhedsplan. Godkendelse af planen forventes at finde sted vinteren 2024

2026
Den fysiske helhedsplan for Birkeparken er gennemført
Omdannelse af Lærkeparken begynder
Den fysisk helhedsplan for Bøgeparken er gennemført
2027
Omdannelse af Egeparken begynder
Den fysiske helhedsplan for Granparken er gennemført
2028
Den fysiske helhedsplan for Lærkeparken er gennemført
2029
Den fysiske helhedsplan for Egeparken er gennemført