boligsocial helhedsplan

De boligsociale indsatser

Den boligsociale helhedsplan i Vollsmose arbejder for at øge børn og unges livschancer, at flere kommer i job og uddannelse, et styrket civilsamfund og større tryghed i bydelen.

En boligsocial helhedsplan er en områdeafgrænset socialindsats, der er støttet af Landsbyggefonden. Den boligsociale helhedsplan i Vollsmose er et partnerskab mellem Civica, FAB og Odense Kommune. Den nuværende boligsociale helhedsplan for Vollsmose udløber med udgangen af september 2020. Civica, FAB og Odense Kommune er derfor i samarbejde med beboerne i Vollsmose ved at udarbejde en ny boligsocial helhedsplan.

Den boligsociale helhedsplan skal understøtte den samlede udvikling af Vollsmose. De boligsociale indsatser er et supplement til de kommunale velfærdsindsatser, som bliver gennemført i et tæt og koordineret samarbejde med Odense Kommune og relevante samarbejdspartnere. De boligsociale indsatser bliver løbende justeret og tilpasset med udgangspunkt i beboernes behov.

 

Boligsociale indsatser

I den boligsociale helhedsplan er der fokus på:

 • Forebyggelse og forældreansvar
  De boligsociale medarbejdere rådgiver forældrene i forhold til børns og unges sprogudvikling, demokratiske dannelse og fremmøde i institution, skole og ungdomsuddannelse. Aktiviteten er et supplement til forældresamarbejdet i sundhedsplejen, dagplejen, daginstitutioner, skoler og ungdomsuddannelser.
 • Uddannelse og beskæftigelse
  I et tæt samarbejde med det kommunale beskæftigelsesområde arbejder Vollsmose Sekretariatet for at flere kommer i job og uddannelse.
 • Tryghed og trivsel
  For at styrke tryghed og trivsel i Vollsmose understøtter den boligsociale helhedsplan frivillige og foreninger i Vollsmose. Tilgangen er – som i de øvrige boligsociale indsatser – hjælp til selvhjælp med et stærkt fokus på at forløse bydelens ressourcer.
 • Kriminalpræventiv indsats
  Det boligsociale fokus på kriminalitetsforebyggelse er tæt forbundet med indsatserne under SSP og lokalpolitiet i Vollsmose. Den boligsociale helhedsplan samarbejder direkte med både myndigheder og beboere om at forebygge kriminalitet og bidrage til tidlig opsporing og indberetning af bekymringer.

Samarbejde med Odense Kommune

Den boligsociale helhedsplan i Vollsmose skal ses i sammenhæng med og kobles tæt til de kommende forandringer af Vollsmose. Ambitionen er at opnå den bedst mulige synergi og sammenhæng mellem den boligsociale helhedsplan og de kommunale indsatser i Vollsmose. Du kan læse mere om de kommunale indsatser i Realiseringsplanen for fremtidens Vollsmose

Læs mere om den boligsociale helhedsplan i Vollsmose