boligsocial helhedsplan

Boligsocial helhedsplan

Den boligsociale helhedsplan i Vollsmose arbejder for at øge børn og unges livschancer, at flere kommer i job og uddannelse, et styrket civilsamfund og større tryghed i bydelen.

Den boligsociale helhedsplan er bygget op omkring fire indsatsområder:

 • Uddannelse og livschancer
  Der skal ske et fagligt løft af børn og unge, så flere bliver skoleparate, og flere tager en uddannelse.
 • Beskæftigelse
  De boligsociale beskæftigelsesmentorer bidrager til, at flere beboere kommer i job og uddannelse.
 • Kriminalitetsforebyggelse
  Børn og unge skal være del af positive fællesskaber, og trygheden i området skal forbedres.
 • Sammenhængskraft og medborgerskab
  Flere beboere skal være del af fællesskaber, og det lokale foreningsliv skal styrkes.

Den boligsociale helhedsplan er forankret i BoligSocialt Hus. Helhedsplanen er et samarbejde mellem beboerne, Civica, FAB og Odense Kommune. Helhedsplanen er støttet af Landsbyggefonden.

Se den boligsociale helhedsplan for Vollsmose

Illustration af fremtiden byrum i Vollsmose

Samarbejde med Odense Kommune

Den boligsociale helhedsplan i Vollsmose skal ses i sammenhæng med og understøtte de kommende forandringer af Vollsmose. Intentionen er at opnå den bedst mulige synergi og sammenhæng mellem den boligsociale helhedsplan og de kommunale indsatser i Vollsmose.

Du kan læse mere om de kommunale indsatser i Realiseringsplanen for fremtidens Vollsmose