boligsocial helhedsplan

Boligsocial helhedsplan

Den boligsociale helhedsplan i Vollsmose arbejder for at øge børn og unges livschancer, at flere kommer i job og uddannelse, et styrket civilsamfund og større tryghed i bydelen.

Den boligsociale helhedsplan er bygget op omkring fire indsatsområder:

 • Uddannelse og livschancer
  Der skal ske et fagligt løft af børn og unge, så flere bliver skoleparate, og flere tager en uddannelse.
 • Beskæftigelse
  De boligsociale beskæftigelsesmentorer bidrager til, at flere beboere kommer i job og uddannelse.
 • Kriminalitetsforebyggelse
  Børn og unge skal være del af positive fællesskaber, og trygheden i området skal forbedres.
 • Sammenhængskraft og medborgerskab
  Flere beboere skal være del af fællesskaber, og det lokale foreningsliv skal styrkes.

 

Den boligsociale helhedsplan er forankret i BoligSocialt Hus. Helhedsplanen er et samarbejde mellem beboerne, Civica, FAB og Odense Kommune. Helhedsplanen er støttet af Landsbyggefonden.

Se den boligsociale helhedsplan for Vollsmose

Samarbejde med Odense Kommune

Den boligsociale helhedsplan i Vollsmose skal ses i sammenhæng med og understøtte de kommende forandringer af Vollsmose. Intentionen er at opnå den bedst mulige synergi og sammenhæng mellem den boligsociale helhedsplan og de kommunale indsatser i Vollsmose.

Du kan læse mere om de kommunale indsatser i Realiseringsplanen for fremtidens Vollsmose