Ofte Stillede Spørgsmål

Hvad er visionen for Fremtidens Vollsmose?

Vi vil skabe en ny, attraktiv, velfungerende og bæredygtig bydel og de bedste muligheder for alle i området. De store forandringer af Vollsmose bidrager til at skabe forskellige typer af boliger og flere blandede boligområder i Odense.

Hvad er Den sidste Vollsmoseplan?

Den sidste Vollsmoseplan er en ambitiøs politisk aftale mellem byrådets partier fra september 2018, der handler om udviklingen af Vollsmose. I planen er der både fokus på at udvikle de fysiske rammer og på, at der skal være flere i beskæftigelse, flere virksomheder og arbejdspladser, bedre tryghed, mindre kriminalitet, bedre sundhed, et højere uddannelsesniveau samt et rigere kultur- og fritidsliv i Vollsmose.

Hvad er en udviklingsplan?

I udviklingsplanen kan du se, hvordan Vollsmose vil blive forandret fysisk. Du kan se, hvad der vil blive revet ned, og hvor der vil blive bygget nyt. Og du kan se de nye veje og stier. I udviklingsplanen kan du også se de overordnede tidsplaner  for forandringerne af Vollsmose.

Udviklingsplanen er en lovbestemt plan, der viser, hvordan andelen af almene familieboliger i Vollsmose vil blive bragt ned under 40 procent inden 2030. Det er et krav fordi Vollsmose er det man kalder en hård ghetto. Udviklingsplanen er udarbejdet i samarbejde mellem Odense Kommune og boligorganisationerne Civica og FAB.

Udviklingsplanen blev godkendt af Transport- og Boligministeriet den 10. september 2019.

Hvorfor skal der rives boliger ned?

Nedrivningerne i Vollsmose er en konsekvens af regeringens udspil ”Et Danmark uden parallelsamfund – Ingen ghettoer i 2030” fra 2018, herunder kravet om at andelen af almene familieboliger i hårde ghettoområder inden 2030 skal reduceres, så de maksimalt udgør 40 procent af det samlede antal boliger i området. Vi har lavet en langsigtet plan for udviklingen af området, så Vollsmose bliver et attraktivt og velfungerende område. Nedrivningerne giver både mulighed for at åbne Vollsmose op, og de giver plads til at bygge nye tidssvarende og attraktive boliger i området.

Hvornår bliver de første bygninger revet ned?

De første større nedrivninger sker i Bøgeparken i slutningen af 2021. Vi kender først de endelige tidsplaner for nedrivningerne i den enkelte boligafdeling, når de fysiske helhedsplaner for de enkelte boligafdelinger er udarbejdet. Den fysiske helhedsplan for Bøgeparken skal til afstemning i slutningen af 2020. Den fysiske helhedsplan for Birkeparken skal til afstemning i slutning af 2021.

Den fysiske helhedsplan for Fyrreparken blev vedtaget allerede i 2017. Den vil blive gennemført i perioden 2020 til 2023. I forbindelse med den fysiske helhedsplan for Fyrreparken vil 26 boliger blive nedlagt.

Hvor mange skal genhuses på grund af nedrivninger?

Der er ca. 2.500 personer, som skal genhuses i forbindelse med nedrivninger i Vollsmose. Civica skal gennemsnitligt genhuse 97 husstande pr. år i perioden 2021-2028. FAB skal gennemsnitligt genhuse 67 husstande pr. år i perioden 2023-25 samt 26 husstande fra Fyrreparken i perioden 2020-2022.

Hvor mange bygninger skal rives ned?

Cirka 1000 boliger skal rives ned i Vollsmose. På kortet her kan du se hvilke bygninger der bliver revet ned (røde bygninger), hvilke hvor en mindre del af boligerne skal nedlægges (gule bygninger) samt hvilke bygninger, der bevares, men skal renoveres (hvide bygninger).

 

 

Hvor bliver beboerne genhuset?

De beboere, der skal genhuses permanent, fordi deres bolig skal rives ned, vil blive genhuset i Civicas og FAB’s afdelinger andre steder i Odense. Vi kan endnu ikke sige, hvor de forskellige beboere vil få tilbudt en ny bolig. Det afhænger af, hvor Civica og FAB har en passende ledig bolig.

Der vil opstå flyttekæder, når nogle beboere fra andre eksisterende almene boliger flytter til nogle af de nye almene boliger, der vil blive bygget i Odense. På den måde bliver der ledige boliger forskellige steder i Odense, hvor beboerne fra Vollsmose kan blive genhuset.

Illustration af flyttekæder:

Hvordan foregår genhusningen?

De beboere, der bor i Civicas afdelinger, vil blive genhuset af Civica. Og de beboere, der bor i FAB’s afdelinger, vil blive genhuset af FAB. Beboerne vil blive informeret om genhusningen i god tid. Og de vil blive inviteret til en genhusningssamtale, hvor der er så vidt muligt vil være fokus på deres individuelle behov og ønsker. Alle beboere vil blive tilbudt en anden passende bolig. Boligorganisationerne betaler rimelige udgifter til flytningen.  

Kommer der en Letbane i Vollsmose?

Odense Byråd har besluttet at igangsætte de miljømæssige forundersøgelser (VVM) for letbanens linje 2. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet bidrager med 15 mio. kr. til de forberedende undersøgelser. Når man  kender resultaterne af forundersøgelserne, så kan Odense Byråd beslutte, om der kommer en letbane til Vollsmose. 

Fik du ikke svar på dit spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.