Den sidste Vollsmoseplan

Den sidste Vollsmoseplan

I september 2018 underskrev alle partier i Odense Byråd den politiske aftale ”Den sidste Vollsmoseplan”, som er en ambitiøs plan for, hvordan Vollsmose bliver til en attraktiv bydel i social balan­ce. 

Vollsmose skal udvikle sig fra at være et udsat boligområde til at blive en velfungerende bydel med blandede bebyggelser og ejerformer. De fysiske forandringer er helt afgørende for at udvikle Vollsmose fra et udsat boligområde til en attraktiv bydel i Odense. Men de fysiske forandringer kan ikke stå alene. I Den sidste Vollsmoseplan er der derfor også fokus på beskæftigelse og sociale- og velfærdsmæssige indsatser.

De politiske målsætninger i Den sidste Vollsmoseplan er, at Vollsmose får:

  • Flere i beskæftigelse
  • Et højere uddannelsesniveau
  • Flere virksomheder og arbejdspladser
  • Skoler og dagtilbud med høj kvalitet
  • Et fagligt og sprogligt løft af børn og unge
  • Højere tryghed og mindre kriminalitet
  • Bedre sundhed
  • Et rigere kultur- og fritidsliv


De forandringer, der beskrives i Den sidste Vollsmoseplan, er omfattende og vil derfor strække sig over mange år.

For at konkretisere de mange politiske målsætninger i Den sidste Vollsmoseplan, har Odense Kommune udarbejdet en realiseringsplan, som viser, hvilke greb og tiltag Odense Kommune vil fortage i Vollsmose i de kommende år.

Sø, grønt område og lejligheder