Infrastrukturplanen

Der er lavet en infrastrukturplan for Vollsmose, som har til formål at åbne hele bydelen op med flere veje og stier, så der bliver bedre forbindelse til, fra og igennem bydelen.

Det er vores mål at Vollsmose skal bindes tættere sammen med resten af Odense. Dette opnår vi ved at ”bryde firkanten” med ny bygade, nye sivegader og stiforbindelser.

De mange forandringer skal være med til skabe spændende nye byrum, øge trygheden og skabe bedre muligheder for oplevelser – alt dette skal gøre, at området bliver mere interessant for dig at bo og færdes i.  

Vollsmose har et stort uforløst potentiale. Infrastrukturplanen er bl.a. med til at forløse de gode potentialer bydelen rummer – et potentiale, der vil øge Vollsmoses attraktivitet og samtidig være med til at tiltrække erhvervsliv og nye investeringer

 

Her kan du se de veje og stier, der er anlagt i infrastrukturplanen.
Illustration/luftfoto over ny infrastrukturelle forhold i Vollsmose
Illustration over nye vejforhold i Vollsmose