Rammelokalplan

Rammelokalplan for vollsmose

Der er udarbejdet en rammelokalplan for Vollsmose. Når bydelens fremtidige kvarterer skal transformeres, skal der udarbejdes byggeretsgivende lokalplaner, altså mere detaljerede lokalplaner med bestemmelser for opførelse af ny bebyggelse.

Rammelokalplan 1-910 fastlægger bestemmelser for renoveringen af de almene boligafdelinger og muliggør de nedrivninger, der skal ske. Samtidig afklarer rammelokalplanen forhold omkring bydelens grønne struktur mv. og fastlægger principper for indholdet i de efterfølgende byggeretsgivende lokalplaner.

Du kan læse rammelokalplanen for Vollsmose ved at trykke her

 

Præsentation af Vollsmose i 1960erne