Forslag til ny bydelsplan

OPSUMMERING AF BYDELSPLANENS FOKUSPUNKTER

 

En blandet og integreret bydel
Formålet er at skabe en omdannelse af Vollsmose med helheden for øje. En omdannelse, hvor Vollsmose kommer til at indgå som en integreret bydel i Odense, hvilket betyder ændringer i både sociale og fysiske strukturer. Intentionen er at skabe ”en blandet by” både hvad angår indbyggere, boligformer og typologier, ejerforhold med videre.

Nye kvarterer i en stærk sammenhæng
Fremtidens Vollsmose vil være organiseret ud fra en anden byforståelse med et for Vollsmose nyt by- og byrumshierarki. Vollsmose organiseres i fire kvarterer med hver deres særkende og identitet, og kvartererne indeholder flere klynger, der igen organiseres i naboskaber. Stisystem, promenade langs letbane og bygader binder kvartererne sammen, og langs dem eller i krydsningerne heraf findes de primære byrum. Inden for de enkelte kvarterer er et hierarki af mindre byrum og mødesteder. Som beboer i fremtidens Vollsmose vil man derfor kunne referere til og indgå i fællesskaber på flere niveauer – fra bydelsniveau til det enkelte naboskab.

Flere mødesteder og større tryghed
Gennemgribende ændringer i Vollsmoses vejstruktur skaber sammenhæng mellem klynger samt ind og ud af bydelen. Et mere finmasket net af veje og stier, hvortil nye bebyggelser tilkobles, skaber en større grad af bystruktur, som vi kender det fra andre dele af Odense med gader og pladser, hvor man færdes, opholder sig og mødes. Et stort fokus på kantzonerne ved fremtidigt byggeri og koblinger fra disse til eksisterende bygninger skal være med til at samle og skabe mødesteder for nuværende og fremtidige beboere. Flere øjne i gaden vil skabe større tryghed i området.

Fokus på natur og miljø
Omdannelsen af Vollsmose vil ske med et fokus på fremtiden – også hvad angår miljømæssig bæredygtighed. Bydelen og de enkelte byggerier DGNB-certificeres, naturen får plads til at udfolde sig varieret, og regnvand ses som en værdifuld ressource, der opsamles og anvendes. 

 

4 HOVEDGREB DER FORANDRER

 • Definerer
  Der defineres en ny og positiv bydelsforståelse, som knyttes til Odense Å frem for de fire omgivende veje, og hvor Vollsmose organiseres i fire nye kvarterer, der kobler sig til naboområderne, frem for de eksisterende seks parker, der lukker sig om sig selv.
 • Åbner
  En ny infrastruktur og nedbrydningen af dele af Vollsmose Allé, åbner op for en større sammenhæng med omgivende bydele.
 • Samler
  Den nye bydel samler sig omkring en ny bygade og promenade samt nye og eksist. Omdrejningspunkter
 • Forbinder
  Et værdifuldt grønt netværk med nye destinationer skaber forbindelser og stærke sammenhænge fra park, skov og mose til åen.

 

Du kan læse forslaget til ny bydelsplan for fremtidens Vollsmose ved at trykke her

 

Illustration af bydelsplan for fremtidens Vollsmose

VISION FOR OMDANNELSEN AF VOLLSMOSE

En naturlig del af byen
Fremtidens Vollsmose bryder ud af firkanten og hænger sammen med resten af Odense – både fysisk og mentalt.

En blandet bydel ved Odense Å
Fremtidens Vollsmoses natur og grønne hjerte indgår i en ny sammenhæng med det rekreative å-landskab som en naturlig destination for alle langs Odense Ådal. Fremtidens Vollsmose inviterer indenfor med nye veje, stier, grønne forbindelser og byrum – og med kultur, erhverv og rekreative oplevelser.

Nye kvarterer med små og store fællesskaber
Nye kvarterer med stærke identiteter danner rammen om trygge mødesteder, sammenhængskraft og tilhørsforhold for både de lokale og de besøgende i Vollsmose.