Realiseringsplanen

Fremtidsillustration af gade og bygninger

Vollsmose står over for gennemgribende forandringer frem mod 2030. Realiseringsplanen for fremtidens Vollsmose er Odense Kommunes samlede plan for udviklingen af Vollsmose. Den viser, hvordan vi udvikler Vollsmose fra et udsat boligområde til en attraktiv bydel. En bydel, hvor den enkelte har de samme muligheder som i det øvrige Odense, og hvor alle er med i fællesskabet.

Indfrielse af de politiske ambitioner
Realiseringsplanen viser, hvordan  de politiske ambitioner fra Den sidste Vollsmoseplan indfries. Mange forskellige indsatser skal spille sammen for at udvikle Vollsmose til en attraktiv og velfungerende bydel. I realiseringsplanen er alle de forskellige tiltag og indsatser beskrevet.

Indholdet i realiseringsplanen
Realiseringsplanen beskriver helt overordnet visionen, målsætningerne og de strategiske greb for programmet for udviklingen af Fremtidens Vollsmose. Mange forskellige indsatser skal koordineres for at udvikle Vollsmose til en attraktiv bydel. Derfor er realiseringsplanen bygget op af 10 delprogrammer, der er gensidigt afhængige.

Realiseringsplanen blev godkendt i Odense Byråd d. 24. juni 2020 og her kan du læse Realiseringsplanen Fremtidens Vollsmose

Nedenstående figur viser realiseringsplanens sammenhængen mellem vision, målsætninger, strategiske greb og delprogrammer:

Vision, målsætninger, strategiske greb og delprogrammer for fremtidens Vollsmose