Vollsmose i forandring

Sportsplads

Visionen for vollsmose

En naturlig del af byen
Fremtidens Vollsmose bryder ud af firkanten og hænger sammen med resten af Odense – både fysisk og mentalt

En blandet bydel ved Odense å
Fremtidens Vollsmoses natur og grønne hjerte indgår i en ny sammenhæng med det rekreative å-landskab som en naturlig destination for alle langs Odense Ådal. Fremtidens Vollsmose inviterer indenfor med nye veje, stier, grønne forbindelser og byrum – og med kultur, erhverv og rekreative oplevelser.

Nye kvarterer med små og store fællesskaber
Nye kvarterer med stærke identiteter danner rammen om trygge mødesteder, sammenhængskraft og tilhørsforhold for både de lokale og de besøgende

 

fysiske forandringer

Det skal være attraktivt at bo i – og besøge – fremtidens Vollsmose, fordi det er en tryg og åben bydel med forskellige kvarterer, varieret arkitektur og et rigt kultur- og fritidsliv. Fremtidens Vollsmose er en bæredygtig bydel, hvor grønne områder, byliv og erhverv går hånd i hånd.

Vollsmose vil derfor blive forandret. Området bliver åbnet op med nye veje og stier, så bydelen bliver forbundet med Odense centrum, de omkringliggende kvarterer og de grønne områder. Hele området bliver ændret radikalt, når 1.000 almene boliger bliver revet ned, og de øvrige almene boliger bliver renoveret. Bydelen får et markant andet udtryk, og der bliver bygget 1.600 nye private boliger samt arealer til erhverv og kommunale formål.

Ambitionerne er høje. Fremtidens Vollsmose skal opfylde flere menneskers boligdrømme. Unge familier køber bolig i Vollsmose, fordi der er gode boliger, god infrastruktur samt attraktive skoler og dagtilbud.

 

Det fysiske kan ikke stå alene 

De fysiske forandringer af Vollsmose kan ikke stå alene. Der vil også være stort fokus på beskæftigelse og et velfærdsmæssigt løft. Vi vil skabe gode rammer og muligheder for børn, unge, voksne og ældre – både for de nuværende og fremtidige beboere.

Udviklingen af Vollsmose bidrager til at skabe flere blandede by- og boligområder i Odense. Det er afgørende, at de beboere, der skal flytte fra Vollsmose, oplever deres genhusning som tryg og ordentlig. I forbindelse med genhusningen tager vi hensyn til den enkelte husstand.

Fremtidsillustration af byrum i Vollsmose

Om Vollsmose

I Vollsmoses omdannelsesområde lever og bor ca. 6.500 odenseanere.
Vollsmose er et naturskønt område på lige under to kvadratkilometer.
Der tales mere end 80 sprog i bydelen.
I bydelen er der en folkeskole, et gymnasium, en kirke, børnehuse, børn- og ungerådgivning samt bibliotek, sundhedsklinik og svømmehal.
Vollsmose Torv er placeret centralt i bydelen. Det er et indkøbscenter med butikker, legeland og spisesteder.

om lovgivningen

På baggrund af regeringens lovgivning om parallelsamfund fra 2018, skal der for det man kalder en hård ghetto, som Vollsmose, udarbejdes en lovbestemt udviklingsplan. Den skal vise, hvordan andelen af almene familieboliger bliver bragt ned til højest 40 procent inden 2030.