Egeparken

I Egeparken ombygges stamvejen med cykelstier og fodgængerområder. Der bliver tillige opholdsområder nord for vejen.

Parkeringsområdet forbliver samme størrelse som nu. Der etableres også et større aktivitetsområde med parkour, gynger og opholdsplads lige vest for Egeparken langs skolestien til Odinskolen.

Fra Egeparken til Odinskolen er den eksisterende trædesti ombygget til en godt belyst og asfalteret cykelsti. Den nuværende trappe ned til Odinskolen er bygget om, og der er kommet en cykelrampe i stedet. Det er nu muligt at cykle hele vejen ned til skolen. På skolestien mellem Egeparken og rampen, er kunstprojektet ”Galaksestien” anlagt. 

 

Egeparken

Skolesti, cykelsti og opholdsområde ved Egeparken

Egeparken og Bøgeparken

Skolestier fra Egeparken og Bøgeparken