Egeparken og Bøgeparken

I Egeparken ombygges stamvejen med cykelstier og fodgængerområder. Der bliver tillige opholdsområder nord for vejen.

Parkeringsområdet forbliver samme størrelse som nu. Der etableres også et større aktivitetsområde, med parkour, gynger og opholdsplads lige vest for Egeparken langs skolestien til Abildgårdskolen.

Fra Egeparken til Abildgårdskolen bliver den eksisterende trædesti ombygget til en godt belyst og asfalteret cykelsti. Den nuværende trappe ned til Abildgårdskolen bygges om, så der kommer en cykelrampe i stedet. Det bliver derved muligt at cykle hele vejen ned til skolen. På skolestien mellem Egeparken og rampen, anlægges et kunstprojektet som kaldes ”Galaksestien”. Galaksestien bliver lagt i flotte farvede klinker og vil smyge sig rundt om skolestien.

I Bøgeparken ændres stamvejen til en sivegade, som kører igennem det grønne område inde i Vollsmose og forbindes til Gillestedvej ved Abildgårdskolen. Der anlægges cykelstier i begge sider af vejen. Langs vejen i Bøgeparken anlægges tillige opholdsområder.