Udredningsrapport for letbanens etape 2

Den 2. juni 2021 blev udredningsrapporten for letbanes etape 2 offentliggjort.

I 2019 besluttede Odense Byråd, på baggrund af statslig medfinansiering på 15 mio. kr., at igangsætte arbejdet med at udarbejde en VVM-undersøgelse af letbanens etape 2 og at opdatere udredningsrapporten fra 2015.

Formålet med udredningsrapporten er at folde letbaneprojektet ud, blandt andet ved at beskrive visioner og potentialer, de designmæssige og tekniske forhold, linjeføringen, betydning for byens mobilitet, samt økonomien i projektet og den videre proces.

Udredningsrapporten er nu udarbejdet og oversendt fra Odense Letbane.

Udredningsrapporten er en del af det samlede beslutningsgrundlag for en eventuel etablering af letbanens etape 2.

Odense Byråd besluttede i forbindelse med budget 2021, at den endelige beslutning om en eventuel etablering af linjeføringen fra Seden til Sukkerkogeriet tidligst træffes i efteråret 2022 efter dialogen med de kommende investorer i Vollsmose, udarbejdelse af VVM-redegørelse og dialog med staten om medfinansiering.

I udredningsrapporten består etape 2 af to forslag til udbygget linjeføring:

Hovedforslaget: Fra Seden over Vollsmose i det nordøstlige Odense til Vesterbro/Sukkerkogeriet i centrum. I alt 9,2 km., heraf 4,9 km. nye skinner. 10 nye stationer

Alternativet: Fra Seden til Zoologisk Have i det sydvestlige Odense. I alt 11,7 km., heraf 7,3 km. nye skinner. 14 nye stationer

Alternativet er en forlænget udgave af Hovedforslaget og udgør således – sammen med etape 1 – et fuldt udbygget letbane-H med fire forgreninger og hovedfærdselsåre gennem det centrale Odense.

Du kan læse hele udredningsrapporten her