Realiseringsplanen sendes til godkendelse i Odense Byråd juni 2020.
Realiseringsplanen beskriver helt overordnet visionen, målsætningerne og de strategiske greb for programmet for udviklingen af Fremtidens Vollsmose.