• Godkendelse af VVM undersøgelse for letbanens etape 2
  • Indflytning af kommunale arbejdspladser på Vollsmose Allé 20
  • Samlet plan for børn og unge i Vollsmose
  • Opstart af beskæftigelsesindsatser