1. Bygaden – Risingsvejs forlængelse over Ejbygade ind gennem bydelen og forbi Ældrecenter Øst
  2. Granparkens sivegade, der forbinder Åsumvej og den kommende bygade
  3. Lærkeparkens sivegade, der forbinder Åsumvej og den kommende bygade
  4. Fyrreparkens sivegade, der forbinder Åsumvej og den kommende bygade
  5. Omdannelse af Egeparkens stamvej til en ny sivegade med opholdspladser
  6. Sivegade fra Ejbygade ad Gillestedvej gennem Bøgeparken frem til Vollsmose Allé
  7. Sivegade fra Ejbygade gennem Tjørnehaven, syd om Slåenhaven og Hybenhaven, gennem Birkeparken frem til Vollsmose Allé
  8. Indre stier i bydelen
  9. Oplevelsestier gennem Åsumvejens boligafdelinger