Beboerne har mulighed for at give input til den fysiske helhedsplan i løbet af foråret 2022. Godkendelse af planen finder sted i sommeren 2022