Beboerne har mulighed for at give input til den fysiske helhedsplan i løbet af sommeren 2022. Godkendelse af planen finder sted i efteråret 2022