Beboerne har mulighed for at give input til den fysiske helhedsplan. Godkendelse af planen forventes at finde sted vinteren 2024