Beboerne har mulighed for at give input til den fysiske helhedsplan. Godkendelse af planen finder sted efteråret 2020