FAB udarbejder i samarbejde med beboerne en fysisk helhedsplan med henblik på godkendelse