Renoveringen af Østerhøj er for alvor skudt i gang

 

En ny facade og penthouselejlighed indgår i den renovering, der skal fremtidssikre Østerhøj i fremtidens Vollsmose.

En ny facade og forskellige typer af boliger

Østerhøj, som blev opført tilbage i 1979 på Vollsmose Allé 12, står overfor en omfattende renovering. Renoveringen består i første omgang i, at bygningens facade skal laves om, så den bliver mere tidssvarende, hvor den vil blive dækket af gule Petersen tegl. Ydermere vil bygningen få sine altaner opgraderet, da de går fra at være indvendige til at blive udvendige altaner. Der vil også blive bygget en etage mere, hvor man vil lave en penthouselejlighed med en fantastisk udsigt over byen.

Lejlighederne vil også blive gennemgribende renoveret, hvor man vil beholde den nuværende diversitet i boligformerne – altså både til studerende, enlige, ældre og familie­­. Lejlighederne i Østerhøj vil blive renoveret efterhånden som beboerne alligevel flytter. Man har valgt denne model bl.a. af respekt for de nuværende lejere.

Den renoverede facade på Østerhøj står færdig medio december 2020. Den ekstra etage på bygningen har man forventning om, at den er klar i andet kvartal af 2021.


Dan Mark Ejendomme A/S vil gerne være de første private, der lægger nye penge i Vollsmose

Dan Mark Ejendomme A/S, som ejer Østerhøj og administrerer Vollsmose Torv, tror på, at Vollsmose kommer til at udvikle sig positivt over de kommende 10 år – derfor investerer de i bydelen og vil gerne være de første private der lægger nye penge i bydelen.

”Andre investorer skal rette en opmærksomhed, hvor de skal se, at man ikke skal afvise Vollsmose som en god case, da tingene godt kan lade sig gøre. Vi synes timingen er god nu, da der i fremtiden kommer til at ske store forandringer i Vollsmose, og derfor vil Østerhøj blive et konkret og synligt tegn på, at udviklingen er i gang.
Vi har en tro på, at de mange ambitioner for fremtidens Vollsmose vil blive forløst. Vi er ikke filantropiske, men vi vil gerne gå forrest som et godt eksempel på en privat investor og fortælle, at man ikke skal afvise tingene kategorisk” udtaler Søren Dollerup Drifts og udviklingsdirektør hos Dan Mark Ejendomme Vollsmose A/S.

Østerhøj skal være en del af fremtidens Vollsmose

Sammen med Civica, FAB og Odense Kommune har Dan Mark Ejendomme A/S store ambitioner for udviklingen af Vollsmose, så området bliver bæredygtigt og attraktivt i sin fysiske udformning – både i forhold til bygninger og byrum. Østerhøj er et vigtigt element i den store forandring, som skal være med til at skabe fremtidens Vollsmose – et Vollsmose, som skal være attraktivt og trygt for både nuværende og kommende beboere og en bydel, hvor den enkelte har de samme muligheder som i resten af Odense.