Rammelokalplan for Vollsmose er i høring

Planlægningen af de fysiske forandringer i Vollsmose er i fuld gang. Nu er rammelokalplanen i høring

Der kommer til at ske store forandringer i Vollsmose over de næste ti år. De gennemgribende fysiske forandringer er afgørende for at udvikle Vollsmose til en attraktiv og velfungerende bydel for både beboere og investorer. Inden de fysiske forandringer kan gå i gang, skal rammelokalplan for Vollsmose godkendes.

Rammelokalplanen fastlægger principper for områdets fremtidige udvikling fx i forhold til de ubebyggede arealer som veje, stier, byrum, parker og grønne kiler. Planen giver også mulighed for nedrivning af en del af den eksisterende bebyggelse og indeholder bestemmelser for renovering og ombygning af eksisterende bygninger.

 

Nybyggeri er ikke del af rammelokalplanen

Rammelokalplanen giver ikke mulighed for at opføre ny bebyggelse i Vollsmose. Men der vil senere blive udarbejdet byggeretsgivende lokalplaner. I de byggeretsgivende lokalplaner vil der komme til at stå, hvad de forskellige udviklingsområder i Vollsmose skal bruges til, hvor store byggerierne må være, hvordan de skal se ud, og hvor de skal placeres. Derudover vil der stå, hvor der bliver udearealer og parkering til bebyggelsen.

Send dine bemærkninger senest 4. december 2020

Du kan se forslaget til rammelokalplanen og det øvrige materiale på Odense Kommunes høringsportal:
https://odense.viewer.dkplan.niras.dk/plan/24#/lokalplanid/1183