NY SOCIALPÆDAGOGISK LEDER SKAL STYRKE DEN NYE SKOLE

I Vollsmose vil man, som formentligt det første sted i landet, tage en ny model i brug i arbejdet med at styrke det faglige niveau blandt børn og unge. Det er en ny model for skoleledelse, hvor en person med fokus på det socialpædagogiske arbejde indgår i ledelsen af den nye skole i Vollsmose

Styrker trivslen og fagligheden
Som en del af den store udvikling og transformation af Vollsmose, er det også en af de mange ambitioner, at man vil styrke skolerne – herunder fagligheden blandt børn og unge i Vollsmose.

Derfor er der blevet ansat en socialpædagogisk leder, som får ansvar for alt det der rundt om undervisningen, hvilket f.eks. er samtaler om adfærd, trivsel og kontakt til sociale myndigheder – selvfølgelig i tæt samarbejde med elevens pædagoger og lærere. Lærerne på den nye skole i Vollsmose får derfor mere tid til at have fokus på den konkrete undervisning og på, hvordan de kan styrke det faglige niveau.

– ”Nu får den fusionerede skole i Vollsmose en leder, der skal have øjne og hjerte rettet mod elevernes trivsel og det vigtige forældresamarbejde om den del. Så børnene kommer til at opleve lærere, der har mere tid og overskud til at undervise i fagene og dermed være med til at forløse elevernes faglige potentiale” udtaler Susanne Crawley Larsen.

Inspiration fra udlandet og vilje til at forløse ambitionerne for fremtidens Vollsmose
Den nye skolemodel er inspireret fra udlandet, men også udsprunget af erkendelsen af, at hvis der skal ske noget nyt med skolelivet i Vollsmose, kan man ikke bare gøre det samme som hidtil.
Et af målene i 
Den sidste Vollsmoseplan er at hæve elevernes faglige niveau – og derfor ham man valgt at give lærerene bedre mulighed for større fokus på selve undervisningen. 

– “Jeg glæder mig til at være med til at gøre en forskel for børnene på Vollsmoses nye skole. Jeg kommer til at støtte dem gennem forandringerne i deres skoleliv den næste tid og sideløbende holde lærernes fokus på det faglige indhold i undervisningen. Min socialpædagogiske ledelsesrolle skal derfor medvirke til at sikre, at vi som en stor skole kan skabe sunde fællesskaber og trivsel for alle elever, som former dem til at indgå i, trives i og præge mange fællesskaber resten af livet”, siger Kristoffer Vahl Møller, der er den nye socialpædagogiske leder.

Øget trivsel og faglighed skal sammen med profilskolen gøre skolen mere attraktiv
Ved at styrke både trivslen og det faglige niveau, får man de gode forudsætninger i arbejdet med at transformere Vollsmose til en bydel, hvor den enkelte har de samme gode muligheder, som i resten af Odense.
Ydermere skal den kommende sammenlagte skole have en profil, hvor teknologi og robotter bliver en naturlig del af undervisningen. En profil, som skal være med til at gøre skolen mere attraktiv for alle børn og unge i hele Odense.


FAKTA
OM DEN NYE SKOLE

 

  • Abildgårdskolen og H.C. Andersen Skolen fusioneres til én ny skole efter sommerferien
  • Den kommende sammenlagte skole skal have en profil, hvor teknologi og robotter bliver en naturlig del af undervisningen.
  • I det nuværende skoleår er 0. klasserne startet sammen
  • Skolen kommer til at ligge på Abildgårdskolens adresse på Gillestedvej
  • Ledelsen på den nye skole vil bestå af en skoleleder, en socialpædagogisk leder, en afdelingsleder af børnemiljøet, en leder af ungemiljøet samt en læringsleder.