Bygaden og promenaden

Bygaden og promenaden er det første delprojekt. Projektet gik i gang i oktober 2019.

Den 22. oktober 2019 blev første spadestik taget til “Bygaden og promenaden”. Projektet går ud på, at der skal etableres en ny bygade fra Ejbygade til Vollsmose Torv med hastighedsdæmpende tiltag og en hastighedsbegrænsning på 40 km/t.

Langs den ene side af Bygaden bliver der etableret en promenade. På den anden side bliver der etableret fortov ved to nye busstoppesteder med perroner. Der bliver etableret sikre krydsninger på hele strækningen.

På strækningen bliver der også etableret cykelstier i begge retninger.

I forbindelse med arbejdet etableres et regnvandsbassin til afvanding af Bygaden og promenaden.