Bøgeparken

I Bøgeparken ændres stamvejen til en sivegade, som kører igennem det grønne område inde i Vollsmose og forbindes til Gillestedvej ved Odinskolen. Der anlægges cykelstier i begge sider af vejen. Langs vejen i Bøgeparken anlægges tillige opholdsområder.

 

Egeparken og Bøgeparken

Skolestier fra Egeparken og Bøgeparken
Sivegade fra Odinskolen til Bøgeparken
Sivegade fra Odinskolen til Bøgeparken