Granparken, Lærkeparken og Fyrreparken

I parkerne langs Åsumvej anlægges sivegader, der forbinder Åsumvej med den nye bygade (Risingsvej).

I Granparken og Lærkeparken anlægges den nye sivegade langs den ene blok. Der bliver niveaufri adgang til alle opgange, og hastigheden på sivegaden bliver 20 km/t.

I Fyrreparken anlægges den nye sivegade fra p-pladsen og slutter i området ved Vollsmose Torv. Der bliver niveaufri adgang til alle opgange, og hastigheden på sivegaden bliver 20 km/t.

På tværs af de tre parker etableres en oplevelsessti til gående og cyklende. Stien forbinder de tre parker på tværs, og der anlægges områder, hvor beboerne kan opholde sig.

Sivegade mellem Granparken, Lærkeparken og Fyrreparken
Sivegade foran blokken
Sivegade foran blokken