Grundfortællingen for fremtidens vollsmose

Grundfortællingen

Vollsmose står over for store forandringer frem mod 2030. Visionen er, at Vollsmose bliver en attraktiv og velfungerende bydel for nuværende og kommende beboere samt investorer. En bydel, hvor den enkelte har de samme muligheder som i det øvrige Odense, og hvor alle er med i fællesskabet. 

Det er attraktivt at bo i – og besøge – fremtidens Vollsmose, fordi det er en tryg og åben bydel med forskellige kvarterer, varieret arkitektur og et rigt kultur- og fritidsliv. Fremtidens Vollsmose er en bæredygtig bydel, hvor grønne områder, byliv og erhverv går hånd i hånd. 

Vollsmose er et stort naturskønt område med mange kvaliteter. Men det er også et udsat boligområde, hvor alt for mange står udenfor arbejdsmarkedet. Børn og unge fra Vollsmose har ikke altid de samme muligheder som børn og unge i andre dele af Odense. 

Vollsmose har ikke det bedste omdømme i dag, blandt andet fordi nogle forbinder Vollsmose med kriminalitet og sociale udfordringer. Samtidig er Vollsmose isoleret fra den øvrige by, og der er ikke den variation af boliger og ejerformer, som kan tiltrække nye beboere til området. 

Vollsmose vil derfor blive gennemgribende transformeret. Området bliver åbnet op med nye veje og stier, så bydelen Vollsmose bliver forbundet med Odense centrum, de omkringliggende kvarterer og de grønne områder. Hele området bliver ændret radikalt, når 1.000 almene boliger bliver revet ned, og de øvrige almene boliger bliver renoveret. Bydelen får et markant andet udtryk, og der bliver bygget 1.600 nye private boliger samt arealer til erhverv og kommunale formål. 

Nu er det vigtigt at tiltrække private investorer, der sammen med grundejerne Odense Kommune, Civica, og FAB vil udvikle Vollsmose til en bydel med blandede bolig- og ejerformer. Ambitionerne er høje. Fremtidens Vollsmose skal opfylde flere menneskers boligdrømme. Unge familier køber bolig i Vollsmose, fordi der er gode boliger, god infrastruktur samt attraktive skoler og dagtilbud. 

De fysiske forandringer af Vollsmose kan ikke stå alene. Der vil også være stort fokus på beskæftigelse og et velfærdsmæssigt løft. Vi vil skabe gode rammer og muligheder for børn, unge, voksne og ældre – både for de nuværende og fremtidige beboere. Udviklingen af Vollsmose vil ske i tæt samarbejde med beboerne, frivillige foreninger og lokale aktører, for de har ressourcer, idéer og netværk, der er afgørende for at udvikle Vollsmose til en bydel, der er kendetegnet ved fællesskab, liv og aktiviteter. 

Udviklingen af Vollsmose bidrager til at skabe flere blandede by- og boligområder i Odense. Det er afgørende, at de beboere, der skal flytte fra Vollsmose, oplever deres genhusning som tryg og ordentlig. I forbindelse med genhusningen tager vi hensyn til den enkelte husstand. 

For hver bolig, der bliver revet ned i Vollsmose, vil der blive bygget en ny almen bolig et andet sted i Odense. Der vil opstå flyttekæder, så de beboere, der skal flytte fra Vollsmose, kan få en bolig i Civicas og FAB’s eksisterende boliger andre steder i Odense. Ambitionen er at opnå en god social balance i alle dele af Odense.

Om Vollsmose

I Vollsmose lever og bor ca. 8.500 odenseanere.
Vollsmose er et naturskønt område på lige under to kvadratkilometer.
Der tales mere end 80 sprog i bydelen.
I bydelen er der to folkeskoler, et gymnasium, en kirke, børnehuse, børn- og ungerådgivning samt bibliotek, sundhedsklinik og svømmehal.
Vollsmose Torv er placeret centralt i bydelen. Det er et indkøbscenter med butikker, legeland og spisesteder.

om lovgivningen 

På baggrund af regeringens lovgivning om parallelsamfund fra 2018, skal der for det man kalder en hård ghetto, som Vollsmose, udarbejdes en lovbestemt udviklingsplan. Den skal vise, hvordan andelen af almene familieboliger bliver bragt ned til højest 40 procent inden 2030.