Godkendelse af Realiseringsplanen for fremtidens Vollsmose

 

Et bredt flertal i Odense Byråd godkendte Realiseringsplanen for fremtidens Vollsmose. Realiseringsplanen er den samlede, strategiske plan for udviklingen af Vollsmose. Med godkendelsen af den er ambitionen om at udvikle Vollsmose til en attraktiv og velfungerende bydel rykket et stort skridt nærmere.

Odense Byråd vedtog onsdag aften ’Fremtidens Vollsmose – Odense Kommunes realiseringsplan”. Den viser, hvordan Vollsmose skal udvikle sig fra et udsat boligområde til en attraktiv bydel i Odense for nuværende og kommende beboere samt investorer. En bydel, hvor den enkelte har de samme muligheder som i det øvrige Odense. Og hvor alle er med i fællesskabet.

 

Indholdet i Realiseringsplanen

Realiseringsplanen bygger oven på den politiske aftale ”Den sidste Vollsmoseplan” fra september 2018.

Vollsmose skal blive en bydel, hvor befolkningssammensætningen og de sociale normer afspejler resten af Odense. Og hvor det i højere grad end i dag er muligt at bryde den negative, sociale arv.
Realiseringsplanen er den ’opskrift’, som Odense Kommune vil arbejde ud fra i udviklingen af det udsatte boligområde.

Planen lægger vægt på, at der skal være flere i beskæftigelse, flere virksomheder og arbejdspladser, bedre tryghed, mindre kriminalitet, bedre sundhed, et højere uddannelsesniveau samt et rigere kultur- og fritidsliv.

Mange forskellige tiltag og indsatser skal koordineres for at opnå de ønskede forandringer i Vollsmose. Derfor har Odense Byråd godkendt Realiseringsplanen, der skaber overblik over målsætninger og ønskede effekter. Planen viser også, hvilke indsatser der allerede er igangsat i Vollsmose, og hvilke indsatser forvaltningerne foreslår frem imod 2030.

 

Udviklingen er begyndt

Der er allerede gang i flere af de markante fysiske forandringer i området. Omdannelsen af Fyrreparken er begyndt, og den nye bygade gennem Vollsmose er ved at blive anlagt. Odense Byråd har også igangsat ambitiøse beskæftigelsesindsatser i Vollsmose, så flere kommer i job og uddannelse. Og det er besluttet at sammenlægge de to skoler Abildgård Skolen og H.C. Andersenskolen. Det er starten på at skabe en ny attraktiv skole i området.

Du kan finde og læse mere om realiseringsplanen her