Godkendelse af Realiseringsplanen

Realiseringsplanen for Fremtidens Vollsmose bliver sendt til godkendelse i Odense Byråd 2020. Realiseringsplanen beskriver helt overordnet visionen, målsætningerne og de strategiske greb for programmet for udviklingen af Fremtidens Vollsmose.