20 nye vuggestuepladser i Odense NØ

Det hører til sjældenhederne, at der bygges nye vuggestuer og børnehaver i Odense. Ikke desto mindre har de yngste børn i Kildegården Børnehus i Odense NØ for nylig kunnet tage to helt nybyggede stuer i brug.

 

Dermed kan forældre til i alt 20 ekstra børn i Odense få opfyldt deres ønske om en vuggestueplads.

Børnehuset, der både har fået en renovering og tilbygning, har nu et gennemgående flow fra indgangen forrest til personalerummet bagerst, ligesom der er lavet døre med glas og indvendige vinduer. Det er gjort meget bevidst, så hele huset føles sammenhængende og lægger op til at udfordre børns nysgerrighed og inspirerer til leg. Netop den legende tilgang er grundlaget for den hverdag, børnene har i Kildegården, fortæller daglig leder Sussie Vibeke Nielsen.

Nybyggeriet stod færdig kort før sommerferien, men fik fredag d. 2. september lokket hele to rådmænd på besøg for at se, hvordan børn og medarbejdere er faldet til i de nye rammer.

  • Det sker hver gang, at jeg besøger en af vores børnehuse, og det gjorde også, da jeg besøgte Kildegårdens 20 nye vuggestuepladser. Jeg bliver simpelthen i godt humør, ikke bare af de glade børnestemmer, men også i mødet med pædagoger, køkkenfolk og ledelse. De har arbejdet i byggerod i mere end et år, mens de har formået at give børnene en god og tryg hverdag. De kan nu tage et nærmest nyt børnehus i brug. Jeg håber det bliver stedet, hvor legen har værdi i sig selv, hvor børnene bliver dygtige til at bruge sproget og får mange oplevelser i naturen, som ligger lige omkring dem, siger børn- og ungerådmand Susanne Crawley Larsen.

 

De 20 nye vuggestuepladser er en del af en større plan om at skaffe flere dagtilbudspladser i byen, hvor man forventer flere småbørn de kommende år. Men udbygningen af Kildegården indgår også som et element i ambitionen om at omdanne Vollsmose, da mere moderne børnehuse i og omkring bydelen kan være attraktive at søge for forældre. 

  • Kildegården er blevet et virkelig godt børnehus, selvom selve byggeriet har taget længere tid end forventet, grundet den generelle udfordring, som vores byggebranche har med blandt andet mangel på materialer. Det har naturligvis været til gene for både børn, personale og forældre, men nu, hvor det er færdigt, så står der et virkelig dejligt hus, hvor der er tænkt leg, kreativitet og kunst ind. Jeg er meget glad for at se de løsninger, der er valgt sammen med arkitekten. Det giver hele huset et naturligt gennemgående flow, hvor børnene føler sig som en del helheden og hverdagen, selvom de holder til på forskellige stuer. Der er også skabt et dejligt udeareal med legepladser hele vejen rundt om huset, så der er mulighed for leg i mindre grupper, siger by- og kulturrådmand Søren Windell.

 

I alt har Kildegården nu 33 vuggestuepladser og 69 børnehavepladser. I det sidste år før børnene begynder i skole, rykker de til ”Månen”, som har hjemsted i naturskønne omgivelser i Børnebyen.

Kunstværk ved Kildegaardens Børnehus
Voksne og børn foran Kildegaardens nye indgang