Birkeparken

I Birkeparken ændres stamvejen, og der anlægges cykelstier i begge sider af vejen. Disse forbindes til Kertemindestien.

Der anlægges en ny sivegade med 30 km/t, der fortsætter frem til Ejbygade via Tjørnehaven.

Sivegade ved Birkeparken
Sti mellem Birkeparken og Tjørnehaven

Der er anlagt en sti mellem Hybenhaven og Slåenhaven:

Stien mellem Hybenhaven og Slåenhaven
Opholdssted ved sti mellem Hybenhaven og Slåenhaven
Opholdssted ved stien mellem Hybenhaven og Slåenhaven