Flere kommunale arbejdspladser i Vollsmose

I december flyttede 235 kommunale arbejdspladser til den tidligere Humlehaveskolen på Vollsmose Allé 20.

De kommunale medarbejdere er flyttet ind i bygningen, hvor også Ungdomscenteret Camp U huserer. I denne omgang er det primært medarbejdere fra Ældre- og Handicapforvaltningen, som har rykket teltpælene til Vollsmose.

Flere kommunale arbejdspladser skal kickstarte udviklingen og være med til at skabe tryghed

De mange kommunale arbejdspladser i Vollsmose er en del af Odense Kommunes åbningstræk i henhold til målet om at udvikle bydelen. Ved at flytte flere arbejdspladser til bydelen, skal det være med til at gøre Vollsmose mere attraktiv for bl.a. private investorer.

Ved at placere flere kommunale arbejdspladser i bydelen, vil flere mennesker også få deres daglige gang i Vollsmose, hvilket kan være med til at skabe liv samt tryghed i dagligdagen. Ydermere har arbejdspladserne også den effekt, at flere mennesker får en anledning til at færdes i bydelen, hvilket gør, at flere mennesker får et bedre kendskab til dagligdagen i Vollsmose.

Vollsmose Avisen har talt med seniorforsker Marie Stender, som fortæller om den effekt tilflytning af arbejdspladser i et udsat boligområde kan give:

– Idéen med flere arbejdspladser i et område som Vollsmose er, at man giver flere mennesker anledning til at komme der og få et kendskab til bydelen. På den måde får de området som en del af deres hverdagsliv, siger Marie Stender og forklarer videre, hvorfor det også er med til at skabe tryghed:

– Når flere mennesker færdes rundt i boligområdet på forskellige tidspunkter i løbet af dagen, er det med til at skabe liv, og der er flere øjne, der holder øje med, hvad der sker. Det gør det mere trygt at færdes i bydelen. Flere arbejdspladser skaber også grobund for mere offentlig transport og flere butikker, og på den måde kan det skubbe udviklingen i den rigtige retning.

Udover de 235 nye kommunale arbejdspladser i Vollsmose, har Odense Kommune allerede cirka 850 medarbejdere placeret i henholdsvis Egeparken og Birkeparken.